Stichting MIR Peel en Maas is een groep mensen die, geraakt door de boeken van Vladimir Megre, op enig moment samen kwamen en besloten om gezamenlijk de weg vrij te maken –  zodoende mogelijkheden scheppend – voor mensen in de eigen omgeving om te kunnen leven, werken en wonen naar het gedachtengoed van Anastasia, de hoofdpersoon in de boeken van deze Russische schrijver.

Vladimir Megre was in de jaren ’90 van de vorige eeuw een succesvol ondernemer uit Novosibirsk. Toen een van zijn zakenreizen hem met een koopvaardijschip over de rivier de Ob door de Taiga voerde, maakte hij daar in 1994 kennis met Anastasia. Het was een ontmoeting die zijn leven volledig zou veranderen.
Het eerste boek dat twee jaar later in Rusland verscheen werd een bestseller die wereldwijd allerlei ecologische initiatieven in het leven riep. Inmiddels zijn de boeken in vele talen vertaald en ontstond er een heuse volksbeweging die tot ver buiten Rusland z’n weerklank in de harten van de mensen gevonden heeft.

Vandaar dat een van onze mensen op het prachtige idee kwam om onze stichting een naam te geven in de taal van het land  waarin, zo blijkt uit de boeken van Megre, dit gedachtengoed nooit is weg geweest: MIR Peel en Maas, waarbij  de letters als afkorting zouden kunnen staan voor Mededogen, Inspiratie, Reflectie. Dit laatste indien de letterlijke betekenis van het woord MIR* niet voldoende houvast zou bieden.

 

 

 

 

Mir, (Mirna, Miron, Miruna): Slavische jongensnaam. Betekent niet alleen ‘vrede’, maar ook wereld of gemeenschap’, cq ‘collectieve dorpsgemeenschap’.
Mir: Het Russische ruimtestation Mir (Мир, Russisch voor zowel wereld als vrede) was het eerste permanent bewoonde ruimtestation in een baan om de Aarde. Het bestond uit verschillende met elkaar verbonden modules, waarvan de eerste module op 19 februari 1986 werd gelanceerd.
Mir: In Rusland veel voorkomende vorm van grondbezit. Wordt wel beschouwd als historische grondslag van de kolchozen. Een kolchoz is een collectieve boerderij ten tijde van de Sovjet-Unie. Het woord is een samenstelling van kollektivnoje chozjajstvo; letterlijk vertaald: collectieve huishouding. In tegenstelling tot de sovchozen, waar boeren in staatsdienst werkten, werkten boeren op de kolchozen voor een aandeel in de winst, ze waren niet in dienst van de staat of iemand anders. De boerderijen waren eigendom van groepen samenwerkende boeren en van de staat, een vast inkomen was niet gegarandeerd. Wel mochten boeren op de kolchozen een stukje privé-land houden, een paar dieren en hun eigen huis bezitten. Een kolchoz moest jaarlijks een bepaald percentage van de productie afstaan aan de staat tegen een door de staat vastgestelde prijs.

Comments

comments