Zoals gezegd zijn wij er als stichting van overtuigd dat deze manier van leven, werken en wonen zowel de bewoners als de omgeving zal inspireren. Dit project kan een noodzakelijke voorbeeldfunctie vervullen voor een meer duurzame samenleving. Door de opzet dusdanig te kiezen dat de kosten laag gehouden worden door o.a.  zelfwerkzaamheid en het gebruik van duurzame materialen, is het ook bereikbaar voor mensen met minder financiële middelen.

Dit integrale leef/werk/woon project is in staat om het Limburgse platteland te revitaliseren en biedt zodoende een antwoord op de uitdagingen van deze tijd. Door erfpacht is het mogelijk de monotone landbouwcultuurgronden aan de rand van de dorpen, her in te richten tot prachtige groene woongebieden waar door het toepassen van permacultuur een enorme diversiteit aan biologisch leven zal ontstaan.

Dit alles kan gerealiseerd worden met slechts geringe overheidsbijdragen, welke vervolgens op alle fronten en voor alle partijen een win-win situatie zullen opleveren. Niet alleen de natuur, het landschap en de mensen die de domeinen bevolken, maar ook de dorpelingen kunnen genieten van een prachtig inspirerend landschap en meedelen in de opbrengst van de overvloed aan gezond en eerlijk voedsel.

De woningen worden ontworpen door een architect. Een ontwerp dat ziel en geest voedt. Als bouwmaterialen zullen middelen gebruikt worden die in de direkte omgeving voorhanden zijn. Het is daarbij mogelijk het bouwen te starten met een eenvoudige basiswoning, welke in een later stadium zo nodig uitgebreid kan worden. Denk hierbij aan komst van kinderen of grootouders die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Zo ontstaat er een meergeneratie samenleving met weer een win-win-situatie voor oud en jong.

Voor wat betreft de energievoorziening zal gebruik gemaakt worden van de nieuwste technieken en inzichten. Denk hierbij aan de nieuw opkomende vrije energiebronnen die beschikbaar komen voor iedereen. De gebruikte technologieën zullen zo ingezet worden dat ze in evenwicht zijn met de natuur. We kiezen er hier uitdrukkelijk voor om met de nieuwe ontwikkelingen mee te gaan want kennis is geen vast gegeven maar breidt zich ook hier uit.

Autoluwheid en consuminderen staan in deze domeinen voorop, net als eigen afval verwerken/hergebruiken. Kortom zelfvoorziening in zoveel mogelijk opzichten.

Comments

comments