Als stichting zetten wij ons in voor:

-het verwerven van de benodigde gronden in – zo nog mogelijk – gen-vrije zones.
-het werken volgens ecologisch verantwoorde landbouwmethodes, zoals bijvoorbeeld de principes van de permacultuur.
-het ontwerpen en ontwikkelen van betaalbare, duurzame en zelf te bouwen energie-neutrale woningen.
-het verzamelen van kennis omtrent voornoemde zaken uit zowel oude als nieuwe bronnen.
-het onderhouden van contacten met overheden en derden.
-het verstrekken en delen van informatie met betrekking tot onze verzamelde kennis.

Comments

comments