Het doel van onze stichting is mogelijkheden te scheppen voor mensen die duurzaam, energie-neutraal en zelfvoorzienend willen leven, werken en wonen in zogenaamde familie-domeinen.

De inspiratie hiervoor vonden wij in de boeken van de  Russische schrijver Vladimir Megre  over  “Anastasia” en haar eenvoudige,  harmonische wijze van leven in en met de natuur. Wereldwijd zijn er al vele miljoenen exemplaren uitgegeven en zijn de  boeken vertaald in meer dan 20 talen, waaronder ook in het Nederlands.

Door het verschijnen en lezen van deze boeken zijn er inmiddels over de hele wereld honderden eco-dorpen en dergelijke leefgemeenschappen ontstaan. De Russische overheid steunt en stimuleert deze Anastasia-initiatieven overigens bij wet.

Wij willen aldus ook in onze omgeving de weg vrijmaken voor mensen die op een ecologisch verantwoorde wijze vernieuwende manieren van wonen, werken en samenleven vorm willen geven.

Comments

comments